, 18 Հունվար 2017, Չորեքշաբթի Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)
Կազմակերպության տվյալները
Կենտրոնական բանկ
Գլխամաս Երևան, Կենտրոն
Վ.Սարգսյան 6, 0010
Հեռախոս(ներ) (374 10) 58 38 41
Ֆաքս (374 10) 52 38 52
Էլ.հասցե mcba@cba.am
Կայք http://www.cba.am
Արտարժույթ տարի

Մենք թարմացնում ենք տվյալները ամեն օր՝ ժամը 16:00-ին:
Ընտրված տարվա համար  |  Վերջին թարմացումներ

Օրեր Հունվ. Փետր. Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոս. Սեպտ. Հոկտ. Նոյ. Դեկտ.
1 Կիրակի Կիրակի
2 483.94 Կիրակի Կիրակի
3 483.94 Կիրակի Կիրակի
4 483.94 Կիրակի
5 483.94Կիրակի Կիրակի Կիրակի
6 483.94 Կիրակի
7 483.94 Կիրակի
8 Կիրակի Կիրակի
9 484.63 Կիրակի Կիրակի
10 484.71 Կիրակի Կիրակի
11 485 Կիրակի
12 485.39Կիրակի Կիրակի Կիրակի
13 485.68 Կիրակի
14 485.68 Կիրակի
15 Կիրակի Կիրակի
16 485.92 Կիրակի Կիրակի
17 486.32 Կիրակի Կիրակի
18 486.67 Կիրակի
19 Կիրակի Կիրակի Կիրակի
20 Կիրակի
21 Կիրակի
22 Կիրակի Կիրակի
23 Կիրակի Կիրակի
24 Կիրակի Կիրակի
25 Կիրակի
26 Կիրակի Կիրակի Կիրակի
27 Կիրակի
28 Կիրակի
29 ԿիրակիX Կիրակի
30 X Կիրակի Կիրակի
31 X X X X X Կիրակի
Նվազագույնը 483.94
Առավելագույնը 486.67
Միջինը 484.91
Ամսեկան տատանումը
Տարեկան տվյալները
Նվազագույնը : 483.94 Միջինը : 484.91
Առավելագույնը : 486.67 Տարեկան տատանումը : 4.43

Արժույթ