, 16 Դեկտեմբեր 2018, Կիրակի Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)
Կազմակերպության տվյալները
Կենտրոնական բանկ
Գլխամաս Երևան, Կենտրոն
Վ.Սարգսյան 6, 0010
Հեռախոս(ներ) (374 10) 58 38 41
Ֆաքս (374 10) 52 38 52
Էլ.հասցե mcba@cba.am
Կայք http://www.cba.am
Արտարժույթ տարի

Մենք թարմացնում ենք տվյալները ամեն օր՝ ժամը 16:00-ին:
Ընտրված տարվա համար  |  Վերջին թարմացումներ

Օրեր Հունվ. Փետր. Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոս. Սեպտ. Հոկտ. Նոյ. Դեկտ.
1 484.10480.98 480.94 Կիրակի 483.32 482.86 Կիրակի 480.95 483.07 483.28 486.55 485.23
2 484.10481.04 480.80 480.06 483.29 482.86 482.49 481.16 Կիրակի 483.46 486.85 Կիրակի
3 484.10481.04 480.80 480.23 484.71 Կիրակի 482.70 481.28 483.38 484.26 487.16 485.06
4 484.10Կիրակի Կիրակի 480.28 484.75 482.90 482.95 481.28 483.73 485.06 Կիրակի 485.20
5 484.10481.58 480.79 480.21 485.37 483.02 482.95 Կիրակի 484.10 485.51 487.52 485.12
6 484.10481.98 480.64 480.46 Կիրակի 483.30 483.17 481.50 484.52 485.51 487.88 485.26
7 Կիրակի482.35 480.73 480.74 486.19 483.49 483.17 481.69 484.69 Կիրակի 487.66 484.99
8 484.93481.86 480.73 Կիրակի 486.68 483.22 Կիրակի 481.78 484.69 485.99 487.82 484.99
9 484.91483.11 480.73 480.88 486.68 483.22 482.61 481.81 Կիրակի 485.99 487.95 Կիրակի
10 484.75483.11 480.73 481.76 486.56 Կիրակի 482.24 482.16 484.95 485.62 487.95 485.13
11 484.31Կիրակի Կիրակի 483.12 486.06 483.14 482.23 482.16 485.41 485.62 Կիրակի 485.28
12 483.51482.57 480.72 483.72 486.06 482.85 481.49 Կիրակի 485.37 485.62 488.57 485.12
13 483.51482.38 480.51 482.92 Կիրակի 482.68 481.17 482.63 485.26 485.62 488.68 485.23
14 Կիրակի481.61 480.35 482.92 485.30 482.73 481.17 483.03 485.09 Կիրակի 487.96 484.87
15 483.21481.30 480.41 Կիրակի 484.56 482.68 Կիրակի 483.02 485.09 485.28 487.27 484.87
16 483.01480.94 480.34 482.36 483.83 482.68 480.80 483.14 Կիրակի 484.57 485.72 Կիրակի
17 482.99480.94 480.39 481.79 483.36 Կիրակի 480.37 483.14 485.16 483.90 485.72
18 482.69Կիրակի Կիրակի 480.99 483.26 482.59 480.30 483.14 484.37 483.48 Կիրակի
19 481.96480.81 480.28 480.19 483.26 482.26 480.60 Կիրակի 483.62 483.80 485.09
20 481.96480.58 480.08 480.18 Կիրակի 482.02 480.62 483.10 482.44 483.80 484.70
21 Կիրակի480.46 480.26 480.18 483.03 482.20 480.62 482.76 482.44 Կիրակի 484.29
22 481.64480.57 480.06 Կիրակի 482.67 482.19 Կիրակի 482.90 482.44 484.13 484.26
23 481.17480.63 480.17 480.13 482.48 482.19 481 482.87 Կիրակի 484.35 484.47 Կիրակի
24 480.77480.63 480.17 480.13 482.65 Կիրակի 480.81 482.91 482.27 484.67 484.47
25 480.65Կիրակի Կիրակի 480.46 482.76 482.34 480.88 482.91 481.66 485.16 Կիրակի
26 480.60480.84 480.43 481.96 482.76 482.23 481.01 Կիրակի 481.66 485.94 484.69
27 480.60480.99 480.27 483.32 Կիրակի 482.08 480.89 482.81 482.25 485.80 485.08
28 Կիրակի480.81 480.22 483.32 482.76 482.07 480.89 482.73 482.71 Կիրակի 485.05
29 480.65X 480.22 Կիրակի 482.98 482.24 Կիրակի 482.60 482.71 485.97 485.09
30 480.63X 480.06 483.32 482.83 482.24 480.82 482.76 Կիրակի 485.99 485.23 Կիրակի
31 480.81X 480.06 X 482.51 X 480.95 483.07 X 486.24 X
Նվազագույնը 480.60480.46480.06480.06482.48482.02480.30480.95481.66483.28484.26484.87
Առավելագույնը 484.93483.11480.94483.72486.68483.49483.17483.14485.41486.24488.68485.28
Միջինը 482.74481.38480.44481.43484.10482.63481.50482.42483.72484.99486.30485.10
Ամսեկան տատանումը -1.36-0.94+0.99+2.67-1.47-1.13+0.92+1.30+1.27+1.31-1.20
Տարեկան տվյալները
Նվազագույնը : 480.06 Միջինը : 483.06
Առավելագույնը : 488.68 Տարեկան տատանումը : 0.35

Արժույթ