, 20 Հունվար 2019, Կիրակի Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)
Կազմակերպության տվյալները
Կենտրոնական բանկ
Գլխամաս Երևան, Կենտրոն
Վ.Սարգսյան 6, 0010
Հեռախոս(ներ) (374 10) 58 38 41
Ֆաքս (374 10) 52 38 52
Էլ.հասցե mcba@cba.am
Կայք http://www.cba.am
Արտարժույթ տարի

Մենք թարմացնում ենք տվյալները ամեն օր՝ ժամը 16:00-ին:
Ընտրված տարվա համար  |  Վերջին թարմացումներ

Օրեր Հունվ. Փետր. Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոս. Սեպտ. Հոկտ. Նոյ. Դեկտ.
1 483.75 Կիրակի Կիրակի
2 483.75 Կիրակի
3 483.75Կիրակի Կիրակի Կիրակի
4 483.75 Կիրակի
5 483.75 Կիրակի
6 Կիրակի Կիրակի
7 483.75 Կիրակի Կիրակի
8 484.37 Կիրակի Կիրակի
9 484.79 Կիրակի
10 485.52Կիրակի Կիրակի Կիրակի
11 485.98 Կիրակի
12 485.98 Կիրակի
13 Կիրակի Կիրակի
14 486.41 Կիրակի Կիրակի
15 486.63 Կիրակի Կիրակի
16 486.58 Կիրակի
17 485.81Կիրակի Կիրակի Կիրակի
18 485.42 Կիրակի
19 Կիրակի
20 Կիրակի Կիրակի
21 Կիրակի Կիրակի
22 Կիրակի Կիրակի
23 Կիրակի
24 Կիրակի Կիրակի Կիրակի
25 Կիրակի
26 Կիրակի
27 Կիրակի Կիրակի
28 Կիրակի Կիրակի
29 X Կիրակի Կիրակի
30 X Կիրակի
31 X Կիրակի X X X X
Նվազագույնը 483.75
Առավելագույնը 486.63
Միջինը 485
Ամսեկան տատանումը
Տարեկան տվյալները
Նվազագույնը : 483.75 Միջինը : 485
Առավելագույնը : 486.63 Տարեկան տատանումը : 1.98

Արժույթ