, 21 August 2014, Thursday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
We have thousands of visitors per day - MAKE THEM YOUR CUSTOMERS

ACTIVATE your Exchange Point in our network, and ... read more

Exchange type

Rate type

Rates by previous date
Exchange
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. TUREKS-GOLD-LLC-816-AՏուրեքս ՍՊԸ star 1 20 Aug, 18:25 407.75 408.50 541 543 11.19 11.21 238 241
2. AIRFELՎՀՄ ՍՊԸ star 1 20 Aug, 18:18 407.75 408.50
3. Gagik DheryanԳագիկ Դհերյան star 1 20 Aug, 18:09 407.75 408.50 542 543.50 11.18 11.30 238 246
4. PRITI-UEY-LLC-756ՓՐԻԹԻ ՈՒԵՅ ՍՊԸ star 1 20 Aug, 17:42 407.75 408.50 541 543.50 11.15 11.25
5. Hrachya-Hakhverdyan-331Հրաչյա Հախվերդյան star 1 20 Aug, 17:24 407.75 408.75 541.50 544 11.17 11.22 238 242
6. Ara MovsesyanԱրա Մովսեսյան star 1 20 Aug, 17:17 542 544
7. KAREN-ANNA-END-FEMILI-LLC-752ԿԱՐԵՆ ԱՆՆԱ ԸՆԴ ՖԵՄԻԼ.. star 1 20 Aug, 17:08 407.50 408.50 541 543 11.18 11.22 237 242
8. Levon-Avanesyan-710-AԼևոն Ավանեսյան star 2 20 Aug, 16:38 407.50 408.50 541 544 11.15 11.22 237 242
9. IMPERIUM-PLAZA-797-AIMPERIUM PLAZA star 1 20 Aug, 16:25 407.50 408.50
10. ENDRYU-GRUP-LLC-728ԷՆԴՐՅՈՒ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ star 1 20 Aug, 16:15 407.50 408.50 541.50 543 11.18 11.22
11. VAS-Supermarket-767-1-AVAS Supermarket star 1 20 Aug, 15:56 407 408.50 540 543.50 11.10 11.25 235 250
12. CAPITAL-TRADER-445ԿԱՊԻՏԱԼ ԹՐԵՅԴՐ ՍՊԸ star 1 20 Aug, 15:42 407.50 408.50 541 543 11.17 11.22
13. Erevan-Siti-758-14-AԵրևան Սիթի star 1 20 Aug, 15:33 407.50 408.50 541 544 11.17 11.27 237 242.25
14. LIA-CERAMICS-740-AԼԻԱ-Կ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ star 1 20 Aug, 13:53 407.25 407.75 541 542.50 11.16 11.20 237 241
15. VIELVI-SENTR-LLC-813ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ ՍՊԸ star -1 20 Aug, 12:06 407.25 408.25 540 544 11.15 11.22
16. VIELVI-SENTR-LLC-813-1ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ ՍՊԸ star 1 20 Aug, 10:23 407.25 408.50 539 543 11.15 11.24

Currency Converter

I have   I want