, 26 May 2017, Friday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
We have thousands of visitors per day - MAKE THEM YOUR CUSTOMERS

ACTIVATE your Exchange Point in our network, and ... read more

Exchange type

Rate type

Rates by previous date
Exchange
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. SIMAO---LLC-787ՍԻՄԱՈ ՍՊԸ star 1 25 May, 22:25 480 482 535 539 8.45 8.54 200 204
2. Gagik-Dheryan-377-AԳագիկ Դհերյան star 1 25 May, 21:26 480.50 483 535 540 8.40 8.55 200 203
3. Avan-823-14Avan star 1 25 May, 20:53 480.75 481.50 537 540.50 8.45 8.53 200 202
4. VAS-Supermarket-767-1VAS Supermarket star 1 25 May, 20:42 480 482 537 540 8.40 8.55 198 205
5. VAS-Masiv-767VAS Մասիվ star 1 25 May, 20:30 480 482 537 541 8.35 8.55 198 205
6. Erebuni-Khahah-Don-823-15Էրեբունի, Խաղաղ Դոն star 1 25 May, 20:17 480 482 536 540 8.45 8.53
7. CIRAN-METAQS-342-2-AԱրայիկ Մելքումյան star 1 25 May, 19:57 480.50 482 535 540 8.44 8.54 195 205
8. Kasyan-8-MMM-623-AԱՇՈՏ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Ե.. star 1 25 May, 19:39 480 481.50 537 539 8.45 8.58 198 202
9. CAPITAL-TRADER-445ԿԱՊԻՏԱԼ ԹՐԵՅԴՐ ՍՊԸ star 1 25 May, 19:38 480 481.50 535 539 8.50 8.53 198 204
10. SKY-Supermarket-772ԷԴ-ՍՔԱՅ ՍՊԸ star 1 25 May, 19:23 480 482 537 540 8.40 8.60 195 205
11. Mashtoci-14-445-1-A-BՄաշտոցի 14 star 1 25 May, 18:59 480 482 536 540 8.50 8.54 200 205
12. VIVA-3masi-hraparak-369-AԳոհարիկ Մինասյան star 1 25 May, 18:34 480 481.50 537 539.50 8.51 8.55 200 201
13. kasyan--10-572Արթուր Քոչինյան star 1 25 May, 18:08 480 481.50 537 539 8.51 8.56 200 201.50
14. TUREKS-GOLD-LLC-816-AՏուրեքս ՍՊԸ star 1 25 May, 18:07 480 481.50 537 540 8.52 8.55 200 201
15. VEGA-UORLD-LLC-769ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ ՍՊԸ star 1 25 May, 18:00 480.50 483 535 541 8.50 8.60
16. GNUNI-1-757ՀԱՐ-ԱՐՏ ՍՊԸ star 1 25 May, 17:29 480.50 481.50 537 540 8.50 8.55 199 202
17. KOMITAS-51-609ԿՈՄԻՏԱՍ 51 star 1 25 May, 16:55 480 482 538 542 8.50 8.54 196 203
18. ENDRYU-GRUP-LLC-728ԷՆԴՐՅՈՒ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ star 1 25 May, 16:46 480 481.50 537 539 8.50 8.53
19. KASYAN-2-573-AԱնահիտ Վիրաբյան star 1 25 May, 16:38 480.50 481.75 8.51 8.53

Currency Converter

I have   I want