, 06 February 2016, Saturday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
We have thousands of visitors per day - MAKE THEM YOUR CUSTOMERS

ACTIVATE your Exchange Point in our network, and ... read more

Exchange type

Rate type

Rates by previous date
Exchange
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. Komitas-63-524Կոմիտաս 63 star 1 06 Feb, 17:12 496 497.50 550 553 6.42 6.44 195 205
2. HAYRENIQ-331-AՀԱՅՐԵՆԻՔ star 1 06 Feb, 17:11 496 497.50 550 553 6.35 6.45 195 205
3. ARABKIR-HANRAKhANUT-740ԼԻԱ-Կ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ star 1 06 Feb, 17:10 496.75 497.50 550 553 6.42 6.45 195 203
4. ARAY-Electronics-703ARAY (Սամվել Բալյան) star 1 06 Feb, 17:05 496.75 498 551.50 553 6.40 6.45 198 203
5. KASYAN-2-573Անահիտ Վիրաբյան star 1 06 Feb, 17:04 495.50 497.50 550.50 553 6.41 6.47
6. VAS-Supermarket-767-1VAS Supermarket star -2 06 Feb, 17:03 496.50 498 551 554 6.40 6.50 195 205
7. KINO-NAIRI--ibrands-552ԷՎԵՐԵՍՏ ՍՊԸ star 1 06 Feb, 17:01 496.50 497.50 550 552.50 6.42 6.45 195 202
8. TUREKS-GOLD-LLC-816-AՏուրեքս ՍՊԸ star 1 06 Feb, 16:58 497 498 551 552.50 6.41 6.44 199 202
9. SIMAO---LLC-787-AՍԻՄԱՈ ՍՊԸ star 1 06 Feb, 16:57 496.50 497.50 552 553.50 6.42 6.46 196 202
10. VIELVI-SENTR-LLC-813-AՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ ՍՊԸ star 2 06 Feb, 16:57 496 497.50 548 552.50 6.41 6.46
11. AREV-SUPERMARKET-563-AԳոռ Մովսիսյան star 1 06 Feb, 16:49 496 498 550 553 6.40 6.50 200 203
12. AVTO-PLAZA-817ԱՎՏՈ ՊԼԱԶԱ star 1 06 Feb, 16:48 496.50 497.50 550 553 6.41 6.45 198 202
13. Gagik-Dheryan-377-AԳագիկ Դհերյան star 1 06 Feb, 16:19 496.50 497.50 552 553 6.42 6.45 199 205
14. Avan-758-14Avan star 1 06 Feb, 16:16 496 497.50 548 553 6.42 6.44 199 205
15. Ara MovsesyanԱրա Մովսեսյան star 1 06 Feb, 16:15 6.42 6.50
16. ZEYTUN-758-AԱԼԵՔՍ-ԳՐԻԳ ՍՊԸ star 1 06 Feb, 16:13 496 498 550 553 6.40 6.45 199 205
17. GNUNI-1-757ՀԱՐ-ԱՐՏ ՍՊԸ star 1 06 Feb, 16:08 496.50 497.75 551 553 6.40 6.45 198 203
18. Arevik-378-AՎատու ՍՊԸ star 1 06 Feb, 15:15 495 497.25
19. ENDRYU-GRUP-LLC-728ԷՆԴՐՅՈՒ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ star 1 06 Feb, 13:58 496 498 552 554 6.40 6.45
20. Khachatur-Hahramanyan-609-AԽաչատուր Ղահրամանյան star 1 06 Feb, 10:34 6.35 6.45
21. Dalma-Garden-Mall-740-1-AԼևոն Կատայան star 1 06 Feb, 10:22 6.35 6.46

Currency Converter

I have   I want