, 10 October 2015, Saturday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
We have thousands of visitors per day - MAKE THEM YOUR CUSTOMERS

ACTIVATE your Exchange Point in our network, and ... read more

Exchange type

Rate type

Rates by previous date
Exchange
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. ARABKIR-HANRAKhANUT-740ԼԻԱ-Կ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ star 1 10 Oct, 19:37 474.50 475.50 536 539 7.66 7.75 195 205
2. VAS-Supermarket-767-1VAS Supermarket star -2 10 Oct, 19:26 473 476 535 540 7.50 7.75 198 210
3. SIMAO---LLC-787-AՍԻՄԱՈ ՍՊԸ star 1 10 Oct, 19:05 475 476
4. AVTO-PLAZA-817-AԱՎՏՈ ՊԼԱԶԱ star 1 10 Oct, 19:00 475 476 536 538.50 7.66 7.70 198.50 202
5. TUREKS-GOLD-LLC-816-AՏուրեքս ՍՊԸ star 1 10 Oct, 18:35 475 475.75 537 538 7.66 7.68 198 202
6. Avan-758-14Avan star 1 10 Oct, 18:27 474.50 475.25 537 539 7.65 7.68 199 205
7. LEVO-GRUP-630-AԳուրգեն Մելիքյան star 1 10 Oct, 18:18 474.50 475.50 533 540 7.66 7.70
8. HAYRENIQ-331-AՀԱՅՐԵՆԻՔ star 1 10 Oct, 18:16 474 475.50 536 541 7.60 7.80 195 205
9. KAREN-ANNA-END-FEMILI-LLC-752-AԿԱՐԵՆ ԱՆՆԱ ԸՆԴ ՖԵՄԻԼ.. star 1 10 Oct, 17:46 475 476 537 539 7.66 7.68 195 205
10. KASYAN-2-573Անահիտ Վիրաբյան star 1 10 Oct, 17:41 475 476 7.63 7.68
11. Gagik-Dheryan-377-AԳագիկ Դհերյան star 1 10 Oct, 17:39 474 475.25 537 540 7.66 7.68 198 201
12. ENDRYU-GRUP-LLC-728ԷՆԴՐՅՈՒ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ star 1 10 Oct, 17:22 474 476 536 540 7.60 7.70
13. GNUNI-1-757ՀԱՐ-ԱՐՏ ՍՊԸ star 1 10 Oct, 16:56 474.50 475.50 536 538.50 7.63 7.72 195 202
14. Davtashen-88ՍՈՒՓՐԱ ՍՊԸ star 1 10 Oct, 16:08 474 475.50 535 538 7.66 7.68 198 201
15. VIELVI-SENTR-LLC-813-AՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ ՍՊԸ star 2 10 Oct, 14:36 474.50 475.50
16. VIELVI-SENTR-LLC-813-1ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ ՍՊԸ star 1 10 Oct, 11:44 474.50 476 535 541 7.60 7.80

Currency Converter

I have   I want