, 28 May 2015, Thursday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
We have thousands of visitors per day - MAKE THEM YOUR CUSTOMERS

ACTIVATE your Exchange Point in our network, and ... read more

Exchange type

Rate type

Rates by previous date
Exchange
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. Kasyan-8-MMM-623-AԱՇՈՏ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Ե.. star 1 28 May, 17:51 478.50 480 520 525 9 9.20 209 213
2. Gagik-Dheryan-377Գագիկ Դհերյան star 1 28 May, 17:49 478.50 479.25 520 523 9.06 9.10 208 225
3. ELAK--Supermarket-788-AElak Supermarket star 1 28 May, 17:49 478 479.50 520 524 8.95 9.09 205 213
4. Erevan-Siti-758-14-AԵրևան Սիթի star 1 28 May, 17:47 479 479.50 521 523.50 9.06 9.09 206 213
5. AVTO-PLAZA-817-AԱՎՏՈ ՊԼԱԶԱ star 1 28 May, 17:44 478.75 479.75 521 524 9.05 9.15 208.50 212
6. ARAY-Electronics-703ARAY (Սամվել Բալյան) star 1 28 May, 17:42 478.50 479.50 520.50 523 8.93 9.10 209 214
7. VAS-Supermarket-767-1VAS Supermarket star -2 28 May, 17:41 478.50 480 520 523 8.90 9.30 208 215
8. Davtashen-88ՍՈՒՓՐԱ ՍՊԸ star 1 28 May, 17:39 478 480 519 523 8.95 9.09 209.50 212
9. HAYRENIQ-331-AՀԱՅՐԵՆԻՔ star 1 28 May, 17:24 479 480 521 525 9 9.25 205 216
10. KASYAN-2-573Անահիտ Վիրաբյան star 1 28 May, 17:17 478 479.50 8.95 9.10
11. KAREN-ANNA-END-FEMILI-LLC-752-AԿԱՐԵՆ ԱՆՆԱ ԸՆԴ ՖԵՄԻԼ.. star 1 28 May, 17:14 479 479.50 521 523.50 9 9.10 208 215
12. ENDRYU-GRUP-LLC-728ԷՆԴՐՅՈՒ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ star 1 28 May, 17:12 478.50 480 522 524 9 9.20
13. GNUNI-1-757ՀԱՐ-ԱՐՏ ՍՊԸ star 1 28 May, 17:06 478.50 479.50 520 523.50 9 9.25 208 212
14. Mashtoci-14-445-1-AՄաշտոցի 14 star 1 28 May, 17:00 479 480 518 524 9 9.25 203 212
15. SIMAO---LLC-787-AՍԻՄԱՈ ՍՊԸ star 1 28 May, 16:49 478 479.50 521 523.50 9.05 9.13 209.50 213
16. Donka-LLC-496Դոնկա ՍՊԸ star 1 28 May, 16:23 478.50 479.50
17. Anush-Zakaryan-633-AԱնուշ Զաքարյան star 1 28 May, 15:45 477 479.50 9 9.15
18. VEGA-UORLD-LLC-769ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ ՍՊԸ star 1 28 May, 14:16 478 480 520 525 9 9.60
19. VIELVI-SENTR-LLC-813-AՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ ՍՊԸ star 2 28 May, 11:48 479 480

Currency Converter

I have   I want