, 22 August 2019, Thursday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
Հիշեցում՝  100 000 դրամը գերազանցող գործարքների դեպքում պետք է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ։ 

Մանրածախ՝ մինչև 1000 USD:  Մեծածախ՝ 1000 USD -ից ավել: 

Exchange type

Rate type

Rates by previous date
Exchange
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Մեկ և ավելի ժամ առաջ թարմացված փոխարժեքներ
1. ChARBAKh-AREV-SUPERMARKET-838-A ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄ.. star 1 22 Aug, 01:59 475.50 476.50 525.50 527 7.21 7.24 163 164
2. Barekamutyun-Ciran-744Բարեկամություն Ծիրան star 1 22 Aug, 01:59 475.50 476.50 525.50 527 7.21 7.24 163 164
3. Ciran-Shinararner-270-ATsiran Shinanrarner star 1 22 Aug, 01:59 475.50 476.50 525.50 527 7.21 7.24 163 164

Currency Converter

I have   I want