, 02 April 2015, Thursday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
We have thousands of visitors per day - MAKE THEM YOUR CUSTOMERS

ACTIVATE your Exchange Point in our network, and ... read more

Exchange type

Rate type

Rates by previous date
Exchange
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. Erevan-Siti-758-14-AԵրևան Սիթի star 1 01 Apr, 21:35 471.75 473 506 509.50 8.11 8.20 205 223
2. VAS-Supermarket-767-1VAS Supermarket star -2 01 Apr, 21:09 471 473 506 510 8 8.20 205 215
3. CAPITAL-TRADER-445-AԿԱՊԻՏԱԼ ԹՐԵՅԴՐ ՍՊԸ star 1 01 Apr, 19:32 471.50 473.50 505 510 8 8.20 210 216
4. HAGOYAN-SUPERMARKET-762-AՀԱԳՈՅԱՆ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ star 1 01 Apr, 19:29 472.25 473 507 510 8.11 8.20 211 214
5. Kasyan-8-MMM-623-AԱՇՈՏ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Ե.. star 1 01 Apr, 19:29 472 473.50 507.50 510 8.11 8.20 210.50 213
6. PRITI-UEY-LLC-756ՓՐԻԹԻ ՈՒԵՅ ՍՊԸ star 1 01 Apr, 19:20 8.11 8.28
7. AVTO-PLAZA-817-AԱՎՏՈ ՊԼԱԶԱ star 1 01 Apr, 19:02 472 472.75 507 509 8.10 8.19 211 215
8. KASYAN-2-573-AԱնահիտ Վիրաբյան star 1 01 Apr, 18:44 472 473 507 509 8.08 8.18 210.50 214
9. Davtashen-88ՍՈՒՓՐԱ ՍՊԸ star 1 01 Apr, 18:38 472 473.50 506 509.50 8.11 8.18 211 213
10. ELAK--Supermarket-788-AElak Supermarket star 1 01 Apr, 18:32 471.50 473 506 510 8.08 8.15 205 215
11. KAREN-ANNA-END-FEMILI-LLC-752-AԿԱՐԵՆ ԱՆՆԱ ԸՆԴ ՖԵՄԻԼ.. star 1 01 Apr, 18:31 471.50 472.75 506 509 8.07 8.17 208 214
12. Mashtoci-14-445-1-AՄաշտոցի 14 star 1 01 Apr, 18:28 472 473 505 510 8.08 8.18 203 218
13. Gagik-Dheryan-377Գագիկ Դհերյան star 1 01 Apr, 18:26 471.50 473 507 510 8.09 8.15 200 230
14. HAYRENIQ-331-AՀԱՅՐԵՆԻՔ star 1 01 Apr, 18:15 471.50 472.75 506 510 8.05 8.20 205 220
15. Donka-LLC-496Դոնկա ՍՊԸ star 1 01 Apr, 18:00 472.25 474 8.10 8.17
16. PARMA-668ԱՆԴԱԿՈ ՍՊԸ star 1 01 Apr, 17:07 472 473.50
17. ENDRYU-GRUP-LLC-728ԷՆԴՐՅՈՒ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ star 1 01 Apr, 16:33 472 472.75 507 509 8.05 8.15
18. VEGA-UORLD-LLC-769ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ ՍՊԸ star 1 01 Apr, 16:01 472 474 505 515 7.95 8.30
19. ALEQSGRIG-LLC-758-9ԱԼԵՔՍ-ԳՐԻԳ ՍՊԸ star 1 01 Apr, 13:09 212 220

Currency Converter

I have   I want