, 13 April 2024, Saturday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Home»Banks»Artsakhbank

Page views 460823
Organization details
Artsakhbank
Head office Yerevan, Yerevan, Kentron
Չարենցի 1բ, 0025
Phone(s) +374 12 777772
Fax
Email [email protected]
URL http://www.artsakhbank.am/
Licence
Branch Name
Address
Phone(s)
1. Գլխամաս Երևան Yerevan, Yerevan
Kentron, Չարենցի 1բ, 0025
+374 12 777772
See on the map
2. Khorenatsi branch Yerevan, Yerevan
Kentron, Khorenatsi St ․ 7 buildings, 1 area, 0015
+374 12 313001
+374 12 313002
See on the map
3. Գարեգին Նժդեհ Yerevan, Yerevan
Shengavit, Բագրատունյաց 14, 0039
+374 12 323001
+374 12 323002
See on the map
4. Երևանի Կենտրոնական Yerevan, Yerevan
Arabkir, Կիևյան 3, 0028
+374 12 307001
+374 12 307002
See on the map
5. Նաիրի Yerevan, Yerevan
Kentron, Սայաթ-Նովա պող., 10/1 , 0001
+374 12 317001
+374 12 317002
See on the map
6. Չարենց մասնաճյուղ Yerevan, Yerevan
Kentron, Չարենցի 1բ շենք, 1/2, 0025
+374 12 325001
+374 12 325002
See on the map
7. Տիգրան Մեծ Yerevan, Yerevan
Kentron, Հանրապետության 37, 0010
+374 12 314001
+374 12 314002
See on the map
8. Րաֆֆի Yerevan, Yerevan
Malatia-Sebastia, Րաֆֆի 29/5, 0004
+374 12 322001
+374 12 322002
See on the map