, 03 December 2021, Friday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Home»Banks»VAS Supermarket

Page views 129136
Organization details
VAS Supermarket
Head office Yerevan, Kentron
Խորենացի 6 շենքի թիվ 1 եւ 15 տարածք
Phone(s) +37410587473
+37491587473
Additional info
Fax
Email [email protected]
URL http://www.vas.am
Licence 767-1
Branch Name
Address
Phone(s)
1. VAS Սուպերմարկետ Կեն.. Yerevan
Kentron, Խորենացի 6 շենքի թիվ 1 եւ 15 տարածք
+37410587473
+37491587473
See on the map
2. VAS êáõå»ñÙ³ñÏ»ï Yerevan
Nor Nork, ¶ÛáõñçÛ³Ý ÷.1/51
010 673241
099 673241
See on the map
3. VAS êáõå»ñÙ³ñÏ»ï Yerevan
Nor Nork, ¶ÛáõñçÛ³Ý ÷.1/51
010 673241
099 673241
See on the map
4. VAS Grup Yerevan
Nor Nork, Գյուրջյան 1/51
(374 10) 67 32 41
See on the map
5. VAS Մասիվ Yerevan
Nor Nork, Գյուրջյան փ.1/51
010 673241
099 673241
See on the map
6. VASêáõå»ñÙ³ñÏ»ï Yerevan
Nor Nork, ¶ÛáõñçÛ³Ý 1/51
010-67-32-41
See on the map