, 30 September 2023, Saturday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
 Հիշեցում՝  100 000 դրամը գերազանցող գործարքների դեպքում պետք է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ։ 

Home»Exchanges»3-րդ ՄԱՍ BONUS ԴԵՂԱՏՈՒՆ»3-րդ ՄԱՍ BONUS ԴԵՂԱՏՈՒՆ

Page views 38361
Branch details
3-րդ ՄԱՍ BONUS ԴԵՂԱՏՈՒՆ
Name 3-րդ ՄԱՍ BONUS ԴԵՂԱՏՈՒՆ
Licence 320
Address Yerevan, Yerevan, Shengavit
Բագրատունյաց 18, 0046
Phone 094 75 65 90
Email gor[email protected]
Additional info
Working hours
Monday10:0020:00
Tuesday10:0020:00
Wednesday10:0020:00
Thursday10:0020:00
Friday10:0012:00
Saturday10:0020:00
Holidays 10:0020:00