, 29 September 2023, Friday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
 Հիշեցում՝  100 000 դրամը գերազանցող գործարքների դեպքում պետք է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ։ 

Home»Exchanges»Malatia Shuka

Page views 277833
Organization details
Malatia Shuka
Head office Yerevan, Yerevan, Malatia-Sebastia
Րաֆֆի 1/3
Phone(s) 099716070
010774686
Additional info
Fax
Email
URL
Licence 816
Branch Name
Address
Phone(s)
1. Գլխամաս
License N-816
Yerevan, Yerevan
Malatia-Sebastia, Րաֆֆի 1/3
099716070
010774686
See on the map