, 05 August 2020, Wednesday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
 Հիշեցում՝  100 000 դրամը գերազանցող գործարքների դեպքում պետք է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ։ 

Home»Exchanges»VAS Supermarket

Page views 104246
Organization details
VAS Supermarket
Head office Yerevan, Kentron
Խորենացի 6 շենքի թիվ 1 եւ 15 տարածք
Phone(s) +37410587473
+37491587473
Additional info
Fax
Email [email protected]
URL http://www.vas.am
Licence 767-1
Branch Name
Address
Phone(s)
1. VAS Սուպերմարկ..
License N-767-1
Yerevan
Kentron, Խորենացի 6 շենքի թիվ 1 եւ 15 տարածք
+37410587473
+37491587473
See on the map