, 30 May 2024, Thursday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
 Հիշեցում՝  100 000 դրամը գերազանցող գործարքների դեպքում պետք է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ։ 

Home»Exchanges»Զովք (ARAY, Ամիրյան 15)

Page views 212638
Organization details
Զովք (ARAY, Ամիրյան 15)
Head office Yerevan, Yerevan, Kentron
Ամիրյան 15, 0002
Phone(s) +37491324747
010520882
Additional info
Fax
Email
URL
Licence 703
Branch Name
Address
Phone(s)
1. Սամվել Բալյան
License N-703
Yerevan, Yerevan
Kentron, Ամիրյան 15, 0002
+37491324747
010520882
See on the map