, 29 May 2023, Monday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
 Հիշեցում՝  100 000 դրամը գերազանցող գործարքների դեպքում պետք է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ։ 

Home»Exchanges»Nor Zovk Gum (Private Entrepreneur Lusine Chalabyan)

Page views 33318
Organization details
Nor Zovk Gum (Private Entrepreneur Lusine Chalabyan)
Head office Yerevan, Yerevan, Kentron
Մովսես Խորենացի 33/7, 0009
Phone(s) 077289677
091289977
Additional info
Fax
Email
URL
Licence 443
Branch Name
Address
Phone(s)
1. Լուսինե Չալաբյ..
License N-443
Yerevan, Yerevan
Kentron, Մովսես Խորենացի 33/7, 0009
077289677
091289977
See on the map