, 25 February 2018, Sunday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
Advanced Search
Select the distance, point on the map and click on the Search button. In addition, you can enter the name of desired bank or exchange point, as well as narrow down your search by selecting only banks or exchange points.
Name
Distance
Search result

The following filters are applied: Organization types - Bank, Exchange point.

Exchange type Total: 823
Rate type
1 2 3 4 5  ... 
Type
Organization Name
Date
Contacts
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. VAS Supermarket star 25 Feb, 15:58 480 481.50 589 592 8.45 8.55 Yerevan, Kentron
Խորենացի 6 շենքի թիվ 1 եւ 15 տարածք
(374 10) 58 74 73
2. TSIRAN METAX star 25 Feb, 15:58 479 482 590.50 592 8.45 8.56 Yerevan, Kentron
Մովսես Խորենացի 47
091-85-11-48
3. Հ.Ա.Թ. Բ4, Բանգլադեշ star 25 Feb, 15:58 479 482 586 594 8.53 8.55 Yerevan, Malatia-Sebastia
Բաբաջանյան 48
+374 77 56 01 10
4. ARAY Electronics star 25 Feb, 15:57 480.50 481.50 590.50 592 8.50 8.55 Yerevan, Kentron
Ամիրյան 15, թիվ 100 տարածք, 0002
010 53 26 02 , 091 32 47 47
5. Garegin Dardashyan star 25 Feb, 15:57 480 481.50 590 592 8.53 8.55 Yerevan, Kentron
Մաշտոցի 42ա, 0015
091474843, 091468896
6. Komitas 63 star 25 Feb, 15:57 480.50 481.50 590.50 592 8.50 8.55 Yerevan, Arabkir
Կոմիտաս 63, 0014
(091) 419868
7. Հ. Քոչար 16/1 star 25 Feb, 15:57 480 482 588 594 8.51 8.54 Yerevan, Arabkir
Հր. Քոչար 16/1, 0012
+37477710057
8. ԷՐԵԲՈՒՆԻ star 25 Feb, 15:56 480 481.50 586 591 8.50 8.55 Yerevan, Erebuni
Էրեբունի 18
096222022
9. Varuzhan Avetisyan star 25 Feb, 15:56 480.50 481.50 588 593 8.53 8.55 Yerevan, Kentron
Խորենացի 69 (ԳՈՒՄ-ի շուկա), 0018
(374 10) 577-855
10. AUTO PLAZA star 25 Feb, 15:55 480.50 481.50 588 593 8.49 8.59 Yerevan, Kentron
Նար-Դոս 116
091402933
11. KASYAN 8 M.M.M star 25 Feb, 15:55 480 482 590.50 592 8.52 8.54 Yerevan, Arabkir
Կասյան 8, բն. 3/1, 0033
091540015
12. BERKUT.MIX-Mo.Charbakh star 25 Feb, 15:54 480 481.50 590 591.50 8.50 8.56 Yerevan, Shengavit
Արտաշիսյան 86/19, 0086
098990095
13. VIVA 3-մասի հրապարակ star 25 Feb, 15:54 480 481.50 590 591.50 8.50 8.57 Yerevan, Shengavit
Բագրատունյաց 14, բն.54, 0039
093266600
14. ARABKIR MARKET star 25 Feb, 15:54 480 481.50 589 592 8.48 8.56 Yerevan, Arabkir
Կոմիտաս 49/9
(374 91) 05 07 91
15. SKY Supermarket star 25 Feb, 15:54 480 482 588 593 8.40 8.60 Yerevan, Nork Marash
26 Armenakyan str.
060 440862
16. TUREKS GOLD star 25 Feb, 15:48 480.50 481.50 589 592 8.52 8.57 Yerevan, Malatia-Sebastia
Րաֆֆի 1/3
099716070
17. ARARATBANK star 25 Feb, 15:46 480 482.50 582 600 8.42 8.65 Yerevan, Malatia-Sebastia
Admiral Isakovi 10b
(374 10) 54 69 71
18. ACBA-Credit Agricole Ba.. star 25 Feb, 15:46 479 482.50 587 596 8.46 8.64 Yerevan, Nor Nork
Gai avenue 16/46
(374 10) 31 88 88
19. ARARATBANK star 25 Feb, 15:46 480 482.50 582 600 8.42 8.65 Yerevan, Nor Nork
A. Qochinyan 3/5
(374 10) 67 57 20
20. ARARATBANK star 25 Feb, 15:46 480 482.50 582 600 8.42 8.65 Yerevan, Nor Nork
Gai 15/5
(374 10) 62 04 90
21. ARMECONOMBANK star 25 Feb, 15:46 479 482.50 583 598 8.40 8.60 Yerevan, Nor Nork
Nansen14/15, 0056
(+37410) 510-910 *0702#
22. Inecobank star 25 Feb, 15:46 479.50 482.50 585.50 596.50 8.37 8.62 Yerevan, Nor Nork
Գայի պողոտա, 15/9-17/1, 0062
(374 10) 62 59 73
23. ARARATBANK star 25 Feb, 15:46 480 482.50 582 600 8.42 8.65 Yerevan, Malatia-Sebastia
Sebastia 141/1, 0032
(374 10) 77 07 74
24. Inecobank star 25 Feb, 15:46 479.50 482.50 585.50 596.50 8.37 8.62 Yerevan, Malatia-Sebastia
Րաֆֆու 39/3ա, 0064
(374 10) 72 43 32
25. ACBA-Credit Agricole Ba.. star 25 Feb, 15:46 479 482.50 587 596 8.46 8.64 Yerevan, Malatia-Sebastia
Sheram 93/3 and 93/5
(374 10) 31 88 88
26. ARMECONOMBANK star 25 Feb, 15:46 479 482.50 583 598 8.40 8.60 Yerevan, Malatia-Sebastia
Sebastia str. 23a, 0065
(+37410) 510-910 *2102#
27. ACBA-Credit Agricole Ba.. star 25 Feb, 15:46 479 482.50 587 596 8.46 8.64 Yerevan, Malatia-Sebastia
Raffu 55, 1/1, 0064
(374 10) 31 88 88
28. ARMECONOMBANK star 25 Feb, 15:46 479 482.50 583 598 8.40 8.60 Yerevan, Nor Nork
Gyurjyan փ.10, 0056
(+37410) 510-910 *3301#
29. Converse Bank star 25 Feb, 15:46 479.50 482.50 588 595 8.43 8.57 Yerevan, Nor Nork
Գայի 10/6, 0056
+37410 511 211
30. HSBC Bank Armenia star 25 Feb, 15:46 478.50 482.50 586 596 8.29 8.68 Yerevan, Nor Nork
19/10 Gayi Ave., 0062
(374 10) 51 50 00
31. VTB Bank (Armenia) star 25 Feb, 15:46 479.25 482.25 588 594 8.39 8.62 Yerevan, Nor Nork
Muradyan 1, 92, 0079
(374 10) 66 43 22, 66 96 45
32. VTB Bank (Armenia) star 25 Feb, 15:46 479.25 482.25 588 594 8.39 8.62 Yerevan, Nor Nork
Nork 9th quarter, 3
(374 10) 66 74 13
33. VTB Bank (Armenia) star 25 Feb, 15:46 479.25 482.25 588 594 8.39 8.62 Yerevan, Nor Nork
Nork 1st quarter 68, 0011
(374 10) 66 87 66
34. Unibank star 25 Feb, 15:46 478.50 481.50 586 596 8.35 8.65 Yerevan, Nor Nork
Gai Ave. 2, 0056
(374 10) 64 47 33
35. Unibank star 25 Feb, 15:46 478.50 481.50 586 596 8.35 8.65 Yerevan, Nor Nork
Avetisyan 28/10
(37410) 66 98 18
36. Anelik Bank star 25 Feb, 15:46 479 482 586 596 8.42 8.62 Yerevan, Nor Nork
27a Moldovakan Str., 0096
(374 10) 59-33-33
37. ArmBusinessBank star 25 Feb, 15:46 480 482 585.50 595.50 8.39 8.62 Yerevan, Nor Nork
Totovents Str., 4th lane, 0062
(374 10) 52 19 82
38. Ardshinbank star 25 Feb, 15:46 479.50 482.50 588 596 8.40 8.65 Yerevan, Zvartnots
Zvartnots international airport 42, M/OKH, 0042
(374 10) 59 32 80
39. Unibank star 25 Feb, 15:46 478.50 481.50 586 596 8.35 8.65 Yerevan, Zvartnots
Zvartnots international airport, 0042
(374 91) 99 76 06
40. Converse Bank star 25 Feb, 15:46 479.50 482.50 588 595 8.43 8.57 Yerevan, Zvartnots
Զվարթնոց միջազգային օդանավակայան 42, ժամանման սրահ, 0042
(374 10) 49 31 97

1 2 3 4 5  ... 
Bank Investment organization Central Bank
Exchange point Credit Organization

Currency Converter

I have   I want