, 17 January 2017, Tuesday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
Advanced Search
Select the distance, point on the map and click on the Search button. In addition, you can enter the name of desired bank or exchange point, as well as narrow down your search by selecting only banks or exchange points.
Name
Distance
Search result

The following filters are applied: Organization types - Bank, Exchange point.

Exchange type Total: 816
Rate type
1 2 3 4 5  ... 
Type
Organization Name
Date
Contacts
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. ՍԻՄԱՈ ՍՊԸ star 17 Jan, 22:18 486 487.50 517 520 8.10 8.22 Yerevan, Arabkir
Փափազյան 21 շենքի թիվ 9
099 58-88-75
2. VAS Մասիվ star 17 Jan, 21:11 485 487.50 514 520 8 8.25 Yerevan, Nor Nork
Գյուրջյան փ.1/51
010 673241
3. VAS Supermarket star 17 Jan, 21:07 486 487.50 516 520 8.05 8.25 Yerevan, Kentron
Խորենացի 6 շենքի թիվ 1 եւ 15 տարածք
(374 10) 58 74 73
4. ԷԴ-ՍՔԱՅ ՍՊԸ star 17 Jan, 20:36 485 487.50 515 520 8.05 8.25 Yerevan, Nork Marash
26 Armenakyan str.
060 440862
5. ԿԱՊԻՏԱԼ ԹՐԵՅԴՐ ՍՊԸ star 17 Jan, 20:35 486 487.25 517 520 8.17 8.22 Yerevan, Kentron
"Ռոսսիա" տոնավաճառից մոտ 100 մ վրա գտվող 11 հարկանի շենքի տակ, Ագաթանգեղոսի 7 շենք
(093) 84-39-05
6. ArmBusinessBank star 17 Jan, 20:00 484.50 488 515 523 8.11 8.34 Yerevan, Kentron
Abovyan 43
(374 60) 37 25 06
7. ArmBusinessBank star 17 Jan, 20:00 484.50 488 515 523 8.11 8.34 Yerevan, Kentron
Ծովակալ Իսակովի պողոտա, թիվ 10 շենք
(374 60) 37 25 36
8. ArmBusinessBank star 17 Jan, 20:00 484.50 488 515 523 8.11 8.34 Yerevan, Kentron
69 Teryan street
(374 60) 37 25 48
9. ArmBusinessBank star 17 Jan, 20:00 484.50 488 515 523 8.11 8.34 Yerevan, Kentron
33 M. Khorenatsi street
(374 60) 37 25 49
10. ArmBusinessBank star 17 Jan, 20:00 484.50 488 515 523 8.11 8.34 Yerevan, Kentron
Yervand Kochar 24/1, 0018
(374 10) 55 96 75
11. ArmBusinessBank star 17 Jan, 20:00 484.50 488 515 523 8.11 8.34 Yerevan, Kentron
Նալբանդյան 48, 0010
(374 10) 59 20 20
12. Unibank star 17 Jan, 20:00 484 488 514 526 8.10 8.45 Yerevan, Kentron
Amiryan 12, 0010
(374 10) 53 98 70, 53 98 71
13. Unibank star 17 Jan, 20:00 484 488 514 526 8.10 8.45 Yerevan, Kentron
Khorenatsi 33 ("Tashir "shopping center), 0018
(374 10) 51 11 44
14. Unibank star 17 Jan, 20:00 484 488 514 526 8.10 8.45 Yerevan, Kentron
Komitas 62, N94, 0010
(374 10) 20 28 31
15. Unibank star 17 Jan, 20:00 484 488 514 526 8.10 8.45 Yerevan, Kentron
Abovyan 26, 0001
(374 10) 54 24 31
16. Unibank star 17 Jan, 20:00 484 488 514 526 8.10 8.45 Yerevan, Kentron
Sayat Nova 1
(37410) 54 46 08
17. Unibank star 17 Jan, 20:00 484 488 514 526 8.10 8.45 Yerevan, Kentron
Tamanyan 2a, N 19, 0009
(374 10) 56 53 00
18. Unibank star 17 Jan, 20:00 484 488 514 526 8.10 8.45 Yerevan, Kentron
Charents 12, N 53, 1-5 , 0025
(374 10) 59 22 59, 59 55 55
19. Unibank star 17 Jan, 20:00 484 488 514 526 8.10 8.45 Yerevan, Kentron
Mashtotsi 22/2
(374 10) 50 06 18
20. Unibank star 17 Jan, 20:00 484 488 514 526 8.10 8.45 Yerevan, Kentron
Abovyan 23/2
(37410) 54 63 91
21. Unibank star 17 Jan, 20:00 484 488 514 526 8.10 8.45 Yerevan, Kentron
Teryan 105/1, 0009
(374 10) 54 75 28
22. Artsakh Bank star 17 Jan, 20:00 485.50 488 515 524 8.10 8.30 NKR, Stepanakert
V. Sargsyan 16, 375000
(374 47) 97 05 90
23. Artsakh Bank star 17 Jan, 20:00 485.50 488 515 524 8.10 8.30 NKR, Stepanakert
Baghramyan 2a, 375000
(374 47) 95 03 69
24. Artsakh Bank star 17 Jan, 20:00 485.50 488 515 524 8.10 8.30 NKR, Stepanakert
V. Sargsyan 24/29
(374 47) 96 11 11
25. Artsakh Bank star 17 Jan, 20:00 485.50 488 515 524 8.10 8.30 NKR, Stepanakert
Alek Manukyan 6, 375000
(374 47) 95 24 63
26. Artsakh Bank star 17 Jan, 20:00 485.50 488 515 524 8.10 8.30 NKR, Stepanakert
Isakov 15/29, 375000
(374 47) 95 16 56
27. Artsakh Bank star 17 Jan, 20:00 485.50 488 515 524 8.10 8.30 NKR, Stepanakert
Tumanyan 29, 375000
(374 47) 94 32 95
28. Artsakh Bank star 17 Jan, 20:00 485.50 488 515 524 8.10 8.30 NKR, Stepanakert
Knunyantsneri 25, 375000
(+374 47) 94 34 12
29. ArmBusinessBank star 17 Jan, 20:00 484.50 488 515 523 8.11 8.34 NKR, Stepanakert
V. Sargsyan, 25/4
(374 479) 7 40 62
30. Ameriabank star 17 Jan, 20:00 484.50 488.50 518 526 8.10 8.35 NKR, Stepanakert
V. Sargsyan 24/34
(374 47) 97 12 40
31. Unibank star 17 Jan, 20:00 484 488 514 526 8.10 8.45 NKR, Stepanakert
Azatamartikneri 9, N 4, 5
(374 479) 4 92 16
32. Ardshinbank star 17 Jan, 20:00 485 489 515 525 8.10 8.40 NKR, Stepanakert
Mashtotsi 1, 375000
(374 479) 4 39 56
33. Converse Bank star 17 Jan, 20:00 485 489 517 525 8.12 8.35 Yerevan, Kentron
23 Baghramyan str., 0019
34. Converse Bank star 17 Jan, 20:00 485 489 517 525 8.12 8.35 Yerevan, Kentron
Mashtots 39/12, 0009
(374 10) 52 15 26
35. Converse Bank star 17 Jan, 20:00 485 489 517 525 8.12 8.35 Yerevan, Kentron
V. Sargsyan 26/1, 0010
(374 10) 51 12 00
36. Converse Bank star 17 Jan, 20:00 485 489 517 525 8.12 8.35 Yerevan, Kentron
Hrazdan Gorge 4/1, 0082
(374 10) 51 92 65
37. Artsakh Bank star 17 Jan, 20:00 485.50 488 515 524 8.10 8.30 Yerevan, Kentron
Hanrapetutyan 37 , 0010
(374 12) 314 001
38. Artsakh Bank star 17 Jan, 20:00 485.50 488 515 524 8.10 8.30 Yerevan, Kentron
Khorenatsi 3, 1/1, 0015
(374 12) 313 001
39. Artsakh Bank star 17 Jan, 20:00 485.50 488 515 524 8.10 8.30 Yerevan, Kentron
Baghramyan 53, 0033
(374 12) 315 001
40. Artsakh Bank star 17 Jan, 20:00 485.50 488 515 524 8.10 8.30 Yerevan, Kentron
Sayat-Nova Ave. 10/1, 1st floor, 0001
(374 12) 317 001

1 2 3 4 5  ... 
Bank Investment organization Central Bank
Exchange point Credit Organization

Currency Converter

I have   I want