, 22 May 2018, Tuesday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
Advanced Search
Select the distance, point on the map and click on the Search button. In addition, you can enter the name of desired bank or exchange point, as well as narrow down your search by selecting only banks or exchange points.
Name
Distance
Search result

The following filters are applied: Organization types - Bank, Exchange point.

Exchange type Total: 825
Rate type
1 2 3 4 5  ... 
Type
Organization Name
Date
Contacts
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. Raykom Voske Getak star 22 May, 15:39 482 483 567.50 569.50 7.82 7.85 Yerevan, Arabkir
Մամիկոնյանց 2, 0014
077 007 427
2. BERKUT.MIX-Mo.Charbakh star 22 May, 15:39 482 483 567.50 569.50 7.83 7.86 Yerevan, Shengavit
Արտաշիսյան 86/19, 0086
098990095
3. TUREKS GOLD star 22 May, 15:39 482 483 568 569 7.83 7.87 Yerevan, Malatia-Sebastia
Րաֆֆի 1/3
099716070
4. Ռուբեն Հովհաննիսյան star 22 May, 15:39 567 569 Yerevan, Kentron
Քաջազնունի 5, շենքի դիմաց, գրասենյակ, 0070
(374 99) 124020
5. IMPERIUM PLAZA star 22 May, 15:38 482 482.50 567 569.50 7.80 7.85 Yerevan, Kentron
Ամիրյան փ. 4/7
091307778
6. TSIRAN METAX star 22 May, 15:38 482 483 565 570 7.75 7.90 Yerevan, Kentron
Մովսես Խորենացի 47
091-85-11-48
7. ԿՈՄԻՏԱՍ "ԵՐԻՑՅԱՆ" ՍՈՒՊԵ.. star 22 May, 15:38 482 483 562 572 7.82 7.85 Yerevan, Arabkir
Փափազյան 21 շենքի թիվ 9
099 58-88-75
8. AUTO PLAZA star 22 May, 15:38 482 483 565 570 7.80 7.90 Yerevan, Kentron
Նար-Դոս 116
091402933
9. KASYAN 8 M.M.M star 22 May, 15:38 482 483 565 570 7.80 7.92 Yerevan, Arabkir
Կասյան 8, բն. 3/1, 0033
091218290
10. ARAY Electronics star 22 May, 15:38 482 482.50 567 569.50 7.83 7.85 Yerevan, Kentron
Ամիրյան 15, թիվ 100 տարածք, 0002
091 32 47 47, 010 53 26 02
11. ANDREW GROUP LLC star 22 May, 15:37 481.50 483 567 570 7.82 7.87 Yerevan, Kentron
Թամանյան 1- Cascade, Eden Cafe-Pub
(+374 10) 562015 (094) 562015
12. Հ.Ա.Թ. Բ4, Բանգլադեշ star 22 May, 15:37 481 486 562 570 7.80 7.90 Yerevan, Malatia-Sebastia
Բաբաջանյան 48
+374 77 56 01 10
13. Հ.Ա.Թ Րաֆֆու 55/1 star 22 May, 15:37 481 487 566.50 570 7.83 7.90 Yerevan, Malatia-Sebastia
Րաֆֆու 55/1
077560110
14. Tigran Mets 10 star 22 May, 15:35 482 483 566 569 7.70 7.90 Yerevan, Kentron
Տիգրան Մեծի 10, 0010
(374 77) 136050
15. VTB Bank (Armenia) star 22 May, 15:35 481.30 483.20 566.50 571.50 7.78 7.95 Yerevan, Kentron
Baghramyan 56, 0019
(374 10) 27 12 00
16. VTB Bank (Armenia) star 22 May, 15:35 481.30 483.20 566.50 571.50 7.78 7.95 Yerevan, Kentron
Tigran Mets 48/40, 0018
(374 10) 55 30 60, 55 94 81
17. VTB Bank (Armenia) star 22 May, 15:35 481.30 483.20 566.50 571.50 7.78 7.95 Yerevan, Kentron
Koryun 6, 0009
(374 10) 58 23 93, 56 58 53
18. VTB Bank (Armenia) star 22 May, 15:35 481.30 483.20 566.50 571.50 7.78 7.95 Yerevan, Kentron
Mashtots 10, N 23, 0015
(374 10) 53 98 61
19. VTB Bank (Armenia) star 22 May, 15:35 481.30 483.20 566.50 571.50 7.78 7.95 Yerevan, Kentron
Argishti 7, 0015
(374 10) 51 02 94, 51 02 96
20. VTB Bank (Armenia) star 22 May, 15:35 481.30 483.20 566.50 571.50 7.78 7.95 Yerevan, Kentron
Պուշկինի փող. , 3/1 շենք, 0010
+374-10-560708
21. VTB Bank (Armenia) star 22 May, 15:35 481.30 483.20 566.50 571.50 7.78 7.95 Yerevan, Kentron
Московян 35, 0010
+(3748000) 87 87
22. VTB Bank (Armenia) star 22 May, 15:35 481.30 483.20 566.50 571.50 7.78 7.95 Yerevan, Kentron
Mashtots 20, 0002
(374 10) 53 74 63
23. Unibank star 22 May, 15:35 480.50 483.50 563 574 7.80 8.10 Yerevan, Kentron
Abovyan 23/2
(37410) 54 63 91
24. Unibank star 22 May, 15:35 480.50 483.50 563 574 7.80 8.10 Yerevan, Kentron
Abovyan 26, 0001
(374 10) 54 24 31
25. Unibank star 22 May, 15:35 480.50 483.50 563 574 7.80 8.10 Yerevan, Kentron
Teryan 105/1, 0009
(374 10) 54 75 28
26. Unibank star 22 May, 15:35 480.50 483.50 563 574 7.80 8.10 Yerevan, Kentron
Sayat Nova 1
(37410) 54 46 08
27. Unibank star 22 May, 15:35 480.50 483.50 563 574 7.80 8.10 Yerevan, Kentron
Mashtotsi 22/2
(374 10) 50 06 18
28. Unibank star 22 May, 15:35 480.50 483.50 563 574 7.80 8.10 Yerevan, Kentron
Charents 12, N 53, 1-5 , 0025
(374 10) 59 22 59, 59 55 55
29. Unibank star 22 May, 15:35 480.50 483.50 563 574 7.80 8.10 Yerevan, Kentron
Khorenatsi 33 ("Tashir "shopping center), 0018
(374 10) 51 11 44
30. Unibank star 22 May, 15:35 480.50 483.50 563 574 7.80 8.10 Yerevan, Kentron
Komitas 62, N94, 0010
(374 10) 20 28 31
31. Unibank star 22 May, 15:35 480.50 483.50 563 574 7.80 8.10 Yerevan, Malatia-Sebastia
Sebastia 141, 0032
(374 10) 77 66 27
32. Unibank star 22 May, 15:35 480.50 483.50 563 574 7.80 8.10 Yerevan, Kentron
Amiryan 12, 0010
(374 10) 53 98 70, 53 98 71
33. Unibank star 22 May, 15:35 480.50 483.50 563 574 7.80 8.10 Yerevan, Kentron
Tamanyan 2a, N 19, 0009
(374 10) 56 53 00
34. VTB Bank (Armenia) star 22 May, 15:35 481.30 483.20 566.50 571.50 7.78 7.95 Yerevan, Malatia-Sebastia
Araratyan, 1-st quarter 10/4, 0068
(374 10) 72 02 30
35. VTB Bank (Armenia) star 22 May, 15:35 481.30 483.20 566.50 571.50 7.78 7.95 Yerevan, Malatia-Sebastia
Sebastia 14/55, 0065
(374 10) 74 31 50, 74 12 60
36. VTB Bank (Armenia) star 22 May, 15:35 481.30 483.20 566.50 571.50 7.78 7.95 Yerevan, Malatia-Sebastia
S/W A1 district 161
(374 10) 72 74 90
37. VTB Bank (Armenia) star 22 May, 15:35 481.30 483.20 566.50 571.50 7.78 7.95 Yerevan, Shengavit
Garegin Nzhdeh 8, 52, 0006
(374 10) 44 70 20, 44 06 85
38. VTB Bank (Armenia) star 22 May, 15:35 481.30 483.20 566.50 571.50 7.78 7.95 Yerevan, Shengavit
Bagratunyats 13/113, 0039
(374 10) 42 06 30
39. Unibank star 22 May, 15:35 480.50 483.50 563 574 7.80 8.10 Yerevan, Nor Nork
Gai Ave. 2, 0056
(374 10) 64 47 33
40. Unibank star 22 May, 15:35 480.50 483.50 563 574 7.80 8.10 Yerevan, Nor Nork
Avetisyan 28/10
(37410) 66 98 18

1 2 3 4 5  ... 
Bank Investment organization Central Bank
Exchange point Credit Organization

Currency Converter

I have   I want