, 30 мая 2024, четверг Ереван, Армения (GMT+ 04:00)

Главная страница»Банки»АРМЭКОНОМБАНК

Количество просмотров страницы 889547
Информация об организации
АРМЭКОНОМБАНК
Центральный офис Ереван, Ереван, Центр
Ամիրյան 23/1, 0002
Телефон(ы) +374 8000 86 86
+374 10 510 910
Факс
Эл.почта [email protected]
Веб-сайт http://www.aeb.am/
Лицензия
Название филиала
Адрес
Телефон(ы)
1. Գլխամաս Ереван, Ереван
Центр, Ամիրյան 23/1, 0002
+374 8000 86 86
+374 10 510 910
на карте
2. Абовян Котайк, Абовян
ул. Интернационал 1, ном 29-32 здание, 2207
+374 10 510 910
на карте
3. Аджапняк Ереван, Ереван
Ачапняк, Маргарян 6, 0078
+374 10 510 910
на карте
4. Арабкир Ереван, Ереван
Арабкир, Комитас 57, 23 зд., 0057
+374 10 510 910
на карте
5. Арарат Арарат, Арарат
Шаумян 38, 0602
+374 10 510 910
на карте
6. Армавир Армавир, Армавир
Дживану 8, 0901
+374 10 510 910
на карте
7. Арташат Арарат, Арташат
Атабекян 135/3, 0701
+374 10 510 910
на карте
8. Аштарак Арагацотн, Аштарак
Н. Аштаракецу площадь 6, 0201
+374 10 510 910
на карте
9. Ванадзор Лори, Ванадзор
Тигран Мец 59, 2001
+374 10 510 910
на карте
10. Гавар Гегаркуник, Гавар
Центральная площадь N10, 1201
+374 10 510 910
на карте
11. Горис Сюник, Горис
Маштоц 4, 3201
+374 10 510 910
на карте
12. Егегнадзор Вайоц Дзор, Ехегнадзор
Нарекаци 18, 3601
+374 10 510 910
на карте
13. Зейтун Ереван, Ереван
Канакер-Зейтун, Давит Анахт 11/1 и 11/2, 0069
+374 10 510 910
на карте
14. Иджеван Тавуш, Иджеван
ул. Анкахутян, ном. 1Б, 4001
+374 10 510 910
на карте
15. Кентрон Ереван, Ереван
Центр, Арами 3, 5, 0002
+374 10 510 910
на карте
16. Котайк Котайк, Абовян
Հատիսի փողոց 1/80/8, 2205
+374 10 510 910
на карте
17. Мартуни Гегаркуник, Мартуни
Г. Нжде 2а, 1401
+374 10 510 910
на карте
18. Метакс Ереван, Ереван
Малатия-Себастия, Себастия 23а, 0065
+374 10 510 910
на карте
19. Мясникян Ереван, Ереван
Центр, Исаакян 12, 0025
+374 10 510 910
на карте
20. Наири Котайк, Егвард
Ереванян 10а, 2401
+374 10 510 910
на карте
21. Наири медицинский це.. Ереван, Ереван
Центр, Паронян 21, 0015
+374 10 510 910
на карте
22. Норк Мараш Ереван, Ереван
Норк Мараш, Նորքի Այգիներ փ., 238 բնակելի տուն, 0047
+374 10 510 910
на карте
23. Нубарашен Ереван, Ереван
Эребуни, Нубарашен 7, ном. 2, 0071
+374 10 510 910
на карте
24. Раздан Котайк, Раздан
район Кентрон, Саманадрутян пл., ном 2/3, 2301
+374 10 510 910
на карте
25. Россия Ереван, Ереван
Центр, Тигран Мец N16, 0010
+374 10 510 910
на карте
26. Севан Гегаркуник, Севан
Наирян ном. 141-3, 1501
+374 10 510 910
на карте
27. Спандарян Ереван, Ереван
Центр, Абовян 22, 0001
+374 10 510 910
на карте
28. Спитак Лори, Спитак
Шаумян 5, 1804
+374 10 510 910
на карте
29. Тигран Мец Ереван, Ереван
Центр, Тигран Мец, ном. 49 и ном. 49 здание 1, 0018
+374 10 510 910
на карте
30. Туманян Лори, Алаверди
Թումանյան փ. 44 բանկ, 1701
+374 10 510 910
на карте
31. Хоррдаин Ереван, Ереван
Нор Норк, Нансен 14/15, 0056
+374 10 510 910
+374 10 630 419
на карте
32. Шаумян Ереван, Ереван
Ачапняк, ул. Мазманян, зд. 5, 0088
+374 10 510 910
на карте
33. Шенгавит Ереван, Ереван
Шенгавит, Гарегин Нжде 28, 0026
+374 10 510 910
на карте
34. Эребуни Ереван, Ереван
Эребуни, Арцах 24, 0005
+374 10 510 910
на карте
35. Эребуни-1 Ереван, Ереван
Эребуни, Титоградян 14, 0087
+374 10 510 910
на карте
36. Ավան Ереван, Ереван
Аван, Խուդյակովի փ. 177/7
+374 10 510 910
на карте
37. Արարատյան Ереван, Ереван
Малатия-Себастия, Իսակովի պողոտա 10, 0061
+374 10 510 910
на карте
38. Արտաշիսյան Ереван, Ереван
Шенгавит, Արտաշեսյան 86/2
+374 10 510 910
на карте
39. Գյումրի Ширак, Гюмри
Աբովյան փ. N 244, 3104
+374 10 510 910
на карте
40. Դավթաշեն Ереван, Ереван
Давташен, Տիգրան Պետրոսյան փ. 44/2, 0054
+374 10 510 910
на карте
41. Դավիթ Անհաղթ Ереван, Ереван
Канакер-Зейтун, Դրոյի 3, 0069
+374 10 510 910
на карте
42. Երևան Ереван, Ереван
Шенгавит, Սմբատ Զորավարի 11/1 , 0026
+374 10 510 910
на карте
43. Էջմիածին Армавир, Эчмиадзин
Մաշտոցի փ. 8 և Մաշտոցի փ. թիվ 8ա/28, 1101
+374 10 510 910
на карте
44. Կապան Сюник, Капан
Շահումյան փողոց 29/1, 4, 29/7, 3302
+374 10 510 910
на карте
45. Կոմիտաս Ереван, Ереван
Арабкир, Կոմիտաս պող. 3, 47 տարածք, 0033
+374 10 510 910
на карте
46. Հրազդան-Միկրո Котайк, Раздан
Բաղրամյան թաղ. Անդրանիկի փ 140, 2302
+374 10 510 910
на карте
47. Մալաթիա Ереван, Ереван
Малатия-Себастия, Անդրանիկի փ. 141/1 և 10/1, 0061
+374 10 510 910
на карте
48. Նանո Ереван, Ереван
Центр, Թումանյան փ. 32, 37 տարածք
+374 10 510 910
на карте
49. Շիրակ Ширак, Гюмри
Պ. Սևակի փ., 2 շենք, թիվ 3 տարածք, 3126
+374 10 510 910
на карте
50. Ռոսիա-1 Ереван, Ереван
Центр, Տիգրան Մեծ 16/4
+374 10 510 910
на карте
51. Սախարով Ереван, Ереван
Центр, Նալբանդյան 48/1
+374 10 510 910
на карте
52. Սարաջով Ереван, Ереван
Центр, Տիգրան Մեծի պող., 25շ., 27 շինություն և Տիգրան Մեծ պող., 25շ., 24 շինություն, 0010
+374 10 510 910
на карте
53. Սիլաչի Ереван, Ереван
Эребуни, Նար-Դոս 2, 018
+374 10 510 910
на карте
54. Քանաքեռ Ереван, Ереван
Канакер-Зейтун, Զ. Քանաքեռցու փողոց թիվ 131
+374 10 510 910
на карте