, 18 May 2021, Tuesday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Home»Banks»ԿՈՄԻՏԱՍ "ԵՐԻՑՅԱՆ" ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ

Page views 120850
Organization details
ԿՈՄԻՏԱՍ "ԵՐԻՑՅԱՆ" ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ
Head office Yerevan, Arabkir
Փափազյան 21 շենքի թիվ 9
Phone(s) 099 58-88-75
Additional info
Fax
Email
URL
Licence 787
Branch Name
Address
Phone(s)
1. ՍԻՄԱՈ ՍՊԸ Yerevan
Arabkir, Փափազյան 21 շենքի թիվ 9
099 58-88-75
See on the map