, 25 January 2022, Tuesday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Home»Credit organizations»Norman Credit UCO CJSC

Page views 25374
Organization details
Norman Credit UCO CJSC
Head office Yerevan, Kentron
Սայաթ-Նովա պողոտա 12 շենք 3 տարածք, 0001
Phone(s) 011-99-99-10
044-99-99-20
Fax
Email [email protected]
URL https://www.normancredit.am/
Licence 45
Branch Name
Address
Phone(s)
1. Գլխամաս Yerevan
Kentron, Սայաթ-Նովա պողոտա 12 շենք 3 տարածք, 0001
011-99-99-10
044-99-99-20
See on the map
2. Malatia Branch Yerevan
Malatia-Sebastia, Z. Andranik 113/1
011-99-99-10
012-99-99-20
See on the map
3. Nor Nork branch Yerevan
Nor Nork, Gai Avenue 19 / 8, 19 / 27
011-99-99-10
012-99-99-20
See on the map
4. Կոմիտաս մասնաճյուղ Yerevan
Arabkir, Կոմիտաս 34, տարածք 55, 0012
011-99-99-10
044-99-99-20
See on the map